Regelnytt Lønn og Personal - uke 7
RegelPOD Lønn og Personal - episode 3
I denne episoden tar Julianne og Karianne for seg tema knyttet til uttak av foreldrepermisjon, hvilke krav vi møter ifht oppbevaring av sykmeldingen og nye reglene for tips som trådte i kraft 1. januar i år. Hør og abonner på RegelPOD.
 
Refusjon av sykepenger - dokumentasjonskrav

Hvor lenge må del d av sykmeldingen/digital "Søknad om sykepenger" og inntektsmeldingen oppbevares dersom arbeidsgiver forskutterer sykepenger?

 
Høyesterett: Nei til redusert lønn ved permittering

Høyesterett mener spørsmålet om «beregningsgrunnlag» er noe annet enn maksimalgrense. «6 G-begrensningen gjelder ikke ved beregning av permitteringslønn».

 
Retten til å utsette eller gradere foreldrepengene

Utgangspunktet for foreldrepengeperioden er at den løper sammenhengende fra permisjonsstart. Loven åpner imidlertid for at foreldre kan velge et mer fleksibelt uttak av foreldrepenger ved at stønadsperioden på visse vilkår kan utsettes eller graderes.
 Fra 2019 skal arbeidsgiver rapportere avtaler om gradering og utsettelse på inntektsmeldingen.

 
Tips

Arbeidsgivere som har ansatte som mottar tips fra kunder har fått flere arbeidsgiverplikter å ivareta i 2019. Flere har kritisert de nye reglene. Hva innebærer de nye reglene og hvilke spørsmål er fortsatt ikke avklart?

 
Ekstrakurs: Nye regler - sykepenger, rutiner og digitalisering, 18. mars i Oslo
De nye reglene for beregning av sykepenger ble innført 1. januar i år. Dette er en viktig endring som vil påvirke alle arbeidsgivere i Norge. 

Sett deg inn i de nye reglene for beregning av sykepenger.

Følg Visma

         Kontakt hovedkontor:

        Karenlyst Allé 56
        0277 Oslo
        kundesenteret@visma.com
 

Administrer dine abonnementer og personverninnstillinger:

Mine e-post abonnementer | Min kontaktinformasjon | Mine personverninnstillinger